Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przedłużenie ważności świadectw bezpieczeństwa

27.07.2016

Przypominamy użytkownikom bocznic kolejowych, że w celu przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa dla tego rodzaju obiektów, najpóźniej 3 miesiące przed upływem ważności dokumentu, powinni złożyć do Prezesa UTK wniosek o przedłużenie świadectwa wraz z załącznikami, o których mowa m.in. w art. 19 ust. 3. pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym.

Wzór wniosku, a także wzory załączników znajdują się na stronie www Urzędu Transportu Kolejowego.

Opłata za przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa:

  • 1500 zł opłata wstępna[i]
  • numer rachunku bankowego 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Jednocześnie przypominamy, że użytkownik bocznicy kolejowej może eksploatować obiekt tylko pod warunkiem posiadania ważnego świadectwa bezpieczeństwa.

Praca na bocznicy bez ważnego dokumentu jest niedopuszczalna.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej, prosimy o kontakt z Wydziałem
ds. Świadectw Bezpieczeństwa i Przepisów pod numerem 22 749 14 88.

 

[i] Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1127)

do góry