Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy towarowe według grup ładunków w 2015 roku

26.07.2016

W przewozach towarowych w Polsce w dalszym ciągu dominują towary masowe. Tradycyjnie największe są przewozy węgla kamiennego. I choć od kilku lat się zmniejszają, to nadal stanowią ponad 40,4% masy towarów przewiezionych koleją.

W 2015 r. nastąpił wzrost przewiezionej masy w produktach rafinacji ropy naftowej o 8,4%. Rosnącą dynamikę pod względem przewiezionej masy towarów w porównaniu z 2014 r. odnotowały również przewozy drewna – wyrobów z drewna i korka (9,1%), surowców wtórnych (9,7%), towarów z grupy cement, wapno, gips (10,4%), towarów nieidentyfikowalnych (13,4%) oraz zbóż (47,4%). Pod pojęciem towarów nieidentyfikowalnych rozumiemy ładunki, które ze względu na specyfikę opakowania są trudne do określenia (zidentyfikowania) np. w przypadku przewozów ładunków w kontenerach.

Według wskaźnika pracy przewozowej wykonanej na sieci infrastruktury kolejowej, największą pracę wykonano przy realizacji przewozów węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego - 15,3 mld tonokilometrów (co stanowi 30,2% ogólnej pracy) oraz rud metali i produktów górnictwa i kopalnictwa - 13,5 mld tonokilometrów (26,8% ogólnej pracy).

Dynamikę wzrostową wykonanej przez przewoźników pracy odnotowano w transporcie surowców wtórnych (wzrost o 10,1%), pustych opakowań (13,3%), towarów nieidentyfikowalnych (16,9%), towarów z grupy pozostałe (30,8%) oraz zbóż (77,3%).

Zapraszamy do zapoznania się z danymi przedstawiającymi strukturę transportowanych towarów koleją w Polsce w ujęciu rocznym. Szczegółowe informacje w podziale na poszczególne grupy towarów znajdują się w zakładce Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka roczna > Przewozy towarowe > Przewozy wg grup towarowych

 

 

do góry