Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa stanu przejazdów w województwie śląskim

13.07.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali przejazd kolejowo–drogowy na linii kolejowej Wyczerpy–Chorzew Siemkowice w pow. częstochowskim.

Kontrola wykazała braki w oznakowaniu przejazdu od strony drogi, co mogło wprowadzać w błąd kierowców odnośnie miejsca zatrzymania samochodu przed przejazdem.

Wyniki kontroli posłużyły do wydania wniosków nakazujących usunięcie zaniedbań. Zgodnie z zaleceniem UTK – Zakład PKP Polskich Linii Kolejowych w Częstochowie przeprowadził działania systemowe, które wykazały nieprawidłowości w oznakowaniu ponad 20 przejazdów i usunął nieprawidłowości.

Działania Urzędu mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo–drogowych oraz zobligowanie zarządców infrastruktury kolejowej do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury przejazdowej.

Fot. Uzupełnione oznakowanie na przejeździe

do góry