Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewodnik stosowania Europejskiego Centralnego Wirtualnego Rejestru Pojazdów Kolejowych (ECVVR).

06.07.2011

Na stronach Europejskiej Agencji Kolejowej umieszczono zaktualizowaną wersję „Przewodnika stosowania Europejskiego Centralnego Wirtualnego Rejestru Pojazdów Kolejowych” (ECVVR Application Guide).

Dokument opublikowany na stronach Agencji (dostępny również w serwisie Urzędu: link) zawiera najważniejsze informacje dotyczące rejestru pojazdów kolejowych, procedur dotyczących jego uzupełniania oraz zmiany zawartych w nim danych. Zaktualizowana druga wersja dokumentu wprowadza poprawki wynikające z przyjęcia dyrektywy 2011/107/WE, zmieniającej m.in. strukturę gromadzonych w rejestrze danych oraz doprecyzowuje wiele zagadnień.

ECVVR jest europejskim rejestrem pojazdów kolejowych, składającym się z dwóch części. Pierwszą z nich jest wyszukiwarka, prowadzona przez Europejską Agencję Kolejową, umożliwiająca wyszukanie danych odpowiedniego pojazdu. Same dane będą jednak przechowywane w krajowych rejestrach taboru, które stanowią drugie ogniwo systemu. Rejestry te będą prowadzone i aktualizowane przez wybrane organy państw członkowskich (w Polsce jest to Urząd Transportu Kolejowego) według wspólnej specyfikacji, umożliwiającej późniejsze bezproblemowe podłączenie do wspólnej wyszukiwarki, co obowiązkowo ma nastąpić do końca 2011 roku.

Opublikowany „Przewodnik stosowania ECVVR” stanowi kompendium wiedzy na temat rejestru. Wskazuje, które pojazdy należy zarejestrować i jakie dane podlegają obowiązkowemu gromadzeniu, przedstawia praktyczne przykłady użycia, procedury postępowania przy wpisywaniu i uzupełnianiu danych oraz określa sposób postępowania w okresie przejściowym, zanim wszystkie krajowe rejestry nie zostaną podłączone do wspólnej europejskiej wyszukiwarki.

do góry