Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy UTK z Politechniką Warszawską

08.07.2016

7 lipca 2016 roku Ignacy Góra, p.o. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wraz z prof. dr. hab. inż. Wojciechem Wawrzyńskim, Dziekanem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, zawarli porozumienie, którego celem jest wzajemna współpraca w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym.

Strony zobowiązały się m. in. do wymiany informacji o organizowanych wydarzeniach z zakresu kolejnictwa. W ramach współpracy studenci Politechniki Warszawskiej będą mogli odbywać praktyki zawodowe w Urzędzie oraz uczestniczyć w wyjazdach edukacyjnych współorganizowanych przez Urząd. Uzyskają też profesjonalne wsparcie przy przygotowywaniu prac dyplomowych. Z kolei Politechnika Warszawska, kształcąc studentów w specjalnościach transportu kolejowego, będzie służyła wsparciem merytorycznym oraz posiadanymi analizami i opiniami.

Zawieranie takich porozumień jest wspólną potrzebą jednostek naukowych i instytucji rządowych, realizowaną w celu ciągłego doskonalenia oraz dostosowywania do wymagań min. przemysłu. Podobną współpracę UTK nawiązał wcześniej z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz z Politechniką Gdańską.

  • Podpisanie porozumienia Urzędu Transportu Kolejowego z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej
do góry