Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zaniedbania w LCS Błonie na trasie Warszawa-Poznań-Kunowice

01.07.2016

Urząd Transportu Kolejowego między 2 a 13 czerwca br. przeprowadził kontrolę Lokalnego Centrum Sterowania położonego w miejscowości Błonie w pow. warszawskim zachodnim, a sterującego ruchem na linii kolejowej nr 3. Linia ta obsługuje pociągi pasażerskie i towarowe m.in. na trasie Warszawa-Poznań i dalej, w kierunku Berlina. W ostatnich miesiącach pasażerowie, szczególnie na odcinku Warszawa-Sochaczew, odczuwali niedogodności związane z awariami systemów sterowania na tej linii. W związku z tym Prezes UTK podjął decyzję o kontroli urządzeń w tym rejonie.

W wyniku kontroli stwierdzono braki w zakresie obsługi diagnostycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym, liczne braki w dokumentacji oraz brak kontroli widoczności sygnalizacji oraz poprawności działania urządzeń kontrolujących ruch pociągów. Kontrola wykazała brak właściwego nadzoru PKP PLK S.A. nad utrzymaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Wyniki kontroli mogą służyć do wydania zaleceń i decyzji nakazujących usunięcie wykazanych zaniedbań. Wskazane nieprawidłowości naruszają bowiem przepisy ustawy o transporcie kolejowym, wewnętrzne przepisy zarządcy oraz procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Działania Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zobligowanie zarządców infrastruktury kolejowej do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury.

do góry