Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Skonsolidowane wersje aktów prawa wspólnotowego.

30.06.2011

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w ramach aktualizacji listy aktów prawa wspólnotowego dostępnych w witrynie internetowej urzędu, opublikowane zostały skonsolidowane wersje następujących dokumentów:

  • Dyrektywa 2001/14/WE
  • Dyrektywa 2001/16/WE
  • Dyrektywa 2004/49/WE
  • Dyrektywa 2008/57/WE
  • Rozporządzenie 881/2004
  • Rozporządzenie 91/2003
  • Decyzja 2007/756/WE

Wersje skonsolidowane wymienionych dokumentów uwzględniają zmiany i korekty, które zostały do nich wprowadzone treścią innych aktów prawa wspólnotowego. Dokumenty w wersji skonsolidowanej mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

Lista aktów prawa wspólnotowego: Link

do góry