Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach kolejowo-drogowych na linii kolejowej Działdowo-Olsztyn

10.06.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan techniczny przejazdów kolejowo-drogowych znajdujących się na linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn.

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

  • uszkodzeń (pęknięcia, ubytki, odsłonięte zbrojenia) płyt przejazdowych oraz w nawierzchni dróg dojazdowych,
  • zaniżenia płyty przejazdowej,
  • zanieczyszczenia podsypki,
  • nieprawidłowego oznakowania,
  • błędów w dokumentacji przejazdu.

Prezes UTK zobowiązał zarządcę infrastruktury – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe do usunięcia nieprawidłowości, a także sprawdzenia, czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia do natychmiastowego wyeliminowania.

Celem działań Urzędu jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo–drogowych,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Uszkodzona nawierzchnia

do góry