Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole w pociągach PKP Intercity

09.06.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę w dwóch pociągach TLK „Gombrowicz” relacji Przemyśl Główny–Szczecin Główny oraz TLK relacji Piła– Rzeszów Główny, uruchamianych przez spółkę PKP Intercity.

Ze względu na niesprawne drzwi czołowe w 9 wagonach zdecydowano o ograniczeniu eksploatacji tych pojazdów. Decyzje Prezesa UTK podlegają natychmiastowej wykonalności. W przypadku ich niewykonania Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym może nałożyć na przewoźnika karę pieniężną w wysokości 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Ponadto przewoźnik został zobligowany do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.

Celem kontroli przeprowadzanych przez Prezesa UTK jest:

  • zwiększenie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
  • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
  • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.
do góry