Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach kolejowych na linii Rejowiec–Hrebenne

08.06.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan techniczny przejazdów kolejowo–drogowych kategorii C (z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez pracowników kolei), zlokalizowanych na linii nr 69 Rejowiec–Hrebenne, zarządzanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

Stwierdzono m.in.:

  • brak aktualizacji dokumentacji,
  • nieprawidłowe oznakowanie przejazdów,
  • brak odwodnienia,
  • nieprawidłowe utrzymanie nawierzchni.

Zobowiązano zarządcę infrastruktury do usunięcia nieprawidłowości, a także sprawdzenia czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia do natychmiastowego wyeliminowania.

Celem działań urzędu jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo–drogowych,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry