Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na stacji Chełmek

07.06.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzili, czy zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe zrealizował zalecenia pokontrolne Prezesa UTK wydane w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli przeprowadzonej na stacji Chełmek. Nieprawidłowości polegały na braku nadzoru nad zasadnością stosowania sygnałów zastępczych i rozkazów pisemnych, a także nad stanem technicznym i utrzymaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

W związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, przeprowadzono oględziny. Stwierdzono usuniecie nieprawidłowości i poprawę stanu technicznego infrastruktury. Prezes UTK podjął decyzję o umorzeniu sprawy administracyjnej w całości.

Celem działań urzędu jest ciągłe monitorowanie zapewniania bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz podnoszenie świadomości uczestników dotyczącej starannego przygotowania i utrzymywania infrastruktury kolejowej.

Fot. 1 Nieczytelna tabliczka opisowa tarczy manewrowej (lipiec 2015 r.)

Fot. 2 Właściwie utrzymana tabliczka opisowa tarcz manewrowych