Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach kolejowo-drogowych w Świdnicy

06.06.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu skontrolowali stan techniczny przejazdów kolejowo-drogowych w Świdnicy. Przejazdy położone są na liniach kolejowych nr 137 Katowice – Legnica i nr 285 Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście.

Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli dotyczyły m.in.:

  • uszkodzonych płyt przejazdowych,
  • zapadnięcia nawierzchni drogowej z kostki brukowej,
  • znacznych nierówności nawierzchni drogi bezpośrednio przed przejazdem,
  • braku prawidłowego odwodnienia,
  • niezachowania minimalnej szerokości żłobków,
  • nieprawidłowego oznakowania przejazdu od strony toru,
  • błędów w metrykach przejazdów.

Prezes UTK zobowiązał zarządcę infrastruktury – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe do usunięcia nieprawidłowości, a także sprawdzenia, czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia do natychmiastowego wyeliminowania.

Nieprawidłowości naruszają przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, przepisy ustawy o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz wewnętrzne przepisy zarządcy.

Działania UTK mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zobligowanie zarządców do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury.

do góry