Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy nowych sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

14.06.2016

Podpisanie Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym przez ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli rynku kolejowego, spotkało się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców oraz instytucji związanych z szeroko rozumianym sektorem kolejowym. Z tego względu Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o zorganizowaniu kolejnego spotkania, podczas którego mogą Państwo dołączyć do grona sygnatariuszy Deklaracji. Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego przy Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią Deklaracji oraz zapraszamy do podpisania dokumentu przez jak największą grupę przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, jednostek naukowych, związków zawodowych, mediów branżowych, a także innych podmiotów branży kolejowej.

Wszystkich zainteresowanych podpisaniem Deklaracji prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edyta.wojda@utk.gov.pl. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 17 czerwca 2016 r.

Wraz ze zgłoszeniem proszę o przesłanie danych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) osoby wyznaczonej do kontaktu w tej sprawie oraz załączenie logotypu Państwa organizacji/przedsiębiorstwa/jednostki dydaktycznej. Przesyłając logotyp należy załączyć również skan podpisanego zgodnie z reprezentacją w KRS oświadczenia dotyczącego zgody na jego wykorzystanie (poniżej znajduje się wzór do pobrania). Oryginał oświadczenia należy przesłać na adres: Urząd Transportu Kolejowego, Departament Nadzoru, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

do góry