Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK sprawdza prawidłowość naliczania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej

20.06.2011

W dniu 27 maja 2011 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w stosunku do PKP PLK S.A. w sprawie prawidłowości naliczania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. 

do góry