Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na bocznicy kolejowej

31.05.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali bocznicę kolejową eksploatowaną w Nowej Sarzynie przez spółkę CIECH Cargo. Bocznica położona jest na linii kolejowej Lublin – Przeworsk.

Stwierdzono, że spółka naruszyła przepisy z zakresu kolejnictwa. Nieprawidłowości polegały m.in. na:

  • źle prowadzonej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej bocznicy,
  • nieprawidłowym utrzymaniu nawierzchni kolejowej,
  • nieprawidłowej częstotliwości wykonywania oględzin rozjazdów,
  • niewykonywaniu obchodów i pomiaru stanu toru,
  • niewłaściwym zarządzaniu dokumentami technicznymi pojazdów kolejowych.

W wyniku kontroli zarządca bocznicy został zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.

Celem działań Urzędu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego m.in. na terenie bocznic kolejowych i eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z ich eksploatacją.

do góry