Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze efekty porozumienia UTK-UKE

16.06.2011

Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej - www.uke.gov.pl opublikowano Raport z badania zasięgu i jakości połączeń oraz transmisji danych w sieciach komórkowych pracujących w standardzie GSM 900/1800 i UMTS na głównych trasach przemieszczania się kibiców podczas EURO 2012. Badania wykonano w dniach 10-13 maja w godzinach 8.00-20.00 na trasach:

Warszawa-Wrocław,

Wrocław-Gdynia,

Gdynia-Warszawa,

Warszawa-Poznań

Raport powstał w efekcie działań przewidzianych zapisami porozumienia zawartego w dniu 05.05.2011r pomiedzy Prezesem UTK a Prezesem UKE 

do góry