Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy intermodalne – I kwartał 2016 roku

25.05.2016

Od stycznia do marca 2016 roku przewoźnicy przetransportowali blisko 203,9 tys. jednostek, co stanowiło ponad 305 tys. TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 10,71% (wg TEU o 7,43%).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w I kwartale 2016 r. wyniosła 2,789 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 958 mln tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 5,59% (wg masy) i 8,43% (wg wykonanej pracy).

W I kwartale 2016 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało jedenastu licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo SA, PKP LHS sp. z o.o., Lotos Kolej sp. z o.o., DB Cargo Polska SA, CTL Logistics sp. z o.o., Rail Polska sp. z o.o., Captrain Polska sp. z o.o., Polzug Intermodal Polska sp. z o.o.,  Ecco Rail sp. z o.o., Eurotrans sp. z o.o. oraz Freightliner PL sp. z o.o.

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych dostępne cyklicznie na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce: Analizy i monitoring rynku - Statystyka kwartalna - Przewozy towarowe - Przewozy intermodalne w 2016 roku.

do góry