Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach kolejowych na linii Kutno – Piła Główna

24.05.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan techniczny przejazdów kolejowo–drogowych kat. B (z samoczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami) oraz kat. C (z samoczynną sygnalizacją świetlną), położonych na linii nr 18 Kutno–Piła Główna, zarządzanych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

Stwierdzono m.in.:

  • nieprawidłowe oznakowanie przejazdów,
  • zły stan techniczny nawierzchni,
  • brak aktualizacji dokumentacji – metryki przejazdu.

Zobowiązano zarządcę infrastruktury do usunięcia nieprawidłowości, a także sprawdzenia czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia do natychmiastowego wyeliminowania.

Celem działań urzędu jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo–drogowych,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Nieczytelna linia bezwzględnego zatrzymania po obu stronach przejazdu i brak napisu
„STOP”

Nieczytelna linia i brak linii wygradzających