Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na stacji Skarżysko-Kamienna

17.05.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzili, czy zarządca infrastruktury spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zrealizowała zalecenia pokontrolne Prezesa UTK wydane w związku z nieprawidłowościami wykrytymi na stacji Skarżysko–Kamienna, które dotyczyły stanu infrastruktury wykorzystywanej do przewozu towarów niebezpiecznych.

W wyniku przeprowadzonej na początku maja 2016 r. ponownej kontroli stwierdzono poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej oraz usunięcie nieprawidłowości. W związku z tym Prezes UTK podjął decyzję o umorzeniu sprawy administracyjnej w całości.

Celem działań urzędu jest:

  • ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego na temat starannego przygotowania i utrzymywania infrastruktury wykorzystywanej do przewozu towarów niebezpiecznych.

Fot.: Wyremontowane tory na stacji Skarżysko–Kamienna

do góry