Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych

16.05.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego w ramach wprowadzonej procedury recertyfikacji, skontrolowali spółkę odpowiedzialną za utrzymanie wagonów towarowych - Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych „KOLPREM" w Dąbrowie Górniczej. Kontrola dotyczyła spełnienia aktualnych wymagań określonych w Systemie Zarządzania Utrzymaniem (MMS).

Stwierdzono nieprawidłowości, które polegały m.in. na:

  • utrzymaniu pojazdu trakcyjnego w sposób niezgodny z wymaganiami dokumentacji systemu utrzymania,
  • przywracaniu do eksploatacji wagonów towarowych po czynnościach utrzymaniowych bez udokumentowania wszystkich pomiarów diagnostycznych lub nieposiadających odpowiednich parametrów technicznych.

Prezes UTK zobowiązał spółkę do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości oraz sprawdzenia, czy nie występują one we wszystkich procesach objętych Systemem Zarządzania Utrzymaniem (MMS), a jeśli tak, ich wyeliminowania.

Celem działań UTK jest zapewnienie utrzymania pojazdów kolejowych w wymaganym stanie technicznym, zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

do góry