Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd oddalił apelację spółki Arriva RP

13.05.2016

29 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację spółki Arriva RP od  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oddalającego odwołanie spółki Arriva od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy spółką PKP Polskie Linie Kolejowe a Arriva RP.

Sąd uznał apelację spółki Arriva RP za całkowicie nieuzasadnioną.

do góry