Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym na linii nr 38 Białystok– Głomno

13.05.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie skontrolowali stan techniczny przejazdów kolejowych na linii nr 38 Białystok–Głomno zarządzanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

Kontrolą objęto m.in. przejazd kolejowo-drogowy kategorii C (z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez pracowników kolei) na drodze powiatowej Borsukówka–Ruda, na którym w przeszłości często występowały zdarzenia kolejowe. Z tego powodu przejazd ten zakwalifikowany został do projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych”.

W sierpniu 2015 roku przejazd przekwalifikowany został z kategorii D (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) do kategorii C, co umożliwiło uczestnikom ruchu drogowego bezpieczniejsze przekraczanie skrzyżowania drogi kołowej z linią kolejową nr 38 Białystok – Głomno.

Podczas kontroli stwierdzono, że przejazd utrzymywany jest w sposób prawidłowy. Na przejeździe tym nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Działania UTK mają na celu:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo–drogowych;
  • zobligowanie zarządców do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury przejazdowej;
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej.
  • Wygrodzony oraz oznakowany przejazd
  • Nawierzchnia przejazdu
do góry