Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowe utrzymanie taboru w spółce „SIARKOPOL”

10.05.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego w Lublinie skontrolowali podmiot odpowiedzialny za utrzymanie wagonów towarowych (ECM) – Zakład Transportu Kolejowego „SIARKOPOL” z siedzibą w Tarnobrzegu. Kontrola dotyczyła spełnienia aktualnych wymagań określonych w Systemie Zarządzana Utrzymaniem (MMS).

Stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na:

  • braku analizy ryzyka wynikającego z uszkodzeń i usterek powstałych w trakcie eksploatacji wagonów towarowych,
  • niezgodnym z wymaganiami oznakowaniu wózków jezdnych wagonów towarowych,
  • braku systemowego podejścia do wydawania zawiadomień o przywróceniu wagonów towarowych do eksploatacji.

Prezes UTK zobowiązał spółkę do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości oraz sprawdzenia, czy nie występują one we wszystkich procesach objętych Systemem Zarządzania Utrzymaniem (MMS), a jeśli tak, ich wyeliminowania.

Celem działań UTK jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych oraz zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego.

do góry