Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach kolejowo-drogowych w Warszawie i Pomiechówku

10.05.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie skontrolowali stan techniczny przejazdów kolejowo-drogowych w Warszawie i Pomiechówku. Przejazdy położone są na liniach kolejowych nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa- Gdańsk Główny i nr 503 Warszawa Wileńska Marki-Warszawa Wschodnia Towarowa.

Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli dotyczyły m.in.:

  • niewykonywania zaleconych napraw,
  • nieodpowiedniego utrzymania nawierzchni na przejazdach (nierówno ułożone, obniżone i niestabilne płyty przejazdowe oraz nierówne i zanieczyszczone żłobki),
  • braku odwodnienia,
  • braków w oznakowaniu przejazdów i braku wygrodzenia,
  • błędów w metrykach przejazdów.

Prezes UTK zobowiązał zarządcę infrastruktury spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe do usunięcia nieprawidłowości, a także sprawdzenia czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia do natychmiastowego wyeliminowania.

Nieprawidłowości naruszają przepisy ustawy o transporcie kolejowym, wewnętrzne przepisy zarządcy oraz procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Działania UTK mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zobligowanie zarządców do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury.

  • Stan nawierzchni na przejeździe
  • Brak odwodnienia
  • Zanieczyszczone żłobki
do góry