Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyłączenie z eksploatacji pojazdu kolejowego spółki PKP Energetyka

06.05.2016

4 maja br., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyłączył z eksploatacji lokomotywę spalinową spółki PKP Energetyka. Powodem decyzji było niezapewnienie zgodności procesu utrzymania pojazdu kolejowego z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU).

Naruszenie przepisów polegało na eksploatacji lokomotywy pomimo braku:

  • badania defektoskopowego osi zestawów kołowych;
  • pomiarów ustawienia pudło – wózek,
  • pomiarów zawieszenia silnika trakcyjnego,
  • pomiarów rezystancji silników trakcyjnych,
  • pomiarów średnicy kół w okręgu tocznym.

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji.

Celem działań urzędu jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych i jakości usług w transporcie kolejowym.
do góry