Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uchylona decyzja Prezesa UTK

15.04.2016

14 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i uchylił decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, nakładającą na spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe karę pieniężną za naruszenie zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Praktyki te polegały na:

1. Nieprawidłowym realizowaniu obowiązku udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów na stacjach kolejowych Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Stadion oraz Kraków Główny,
2. Przekazywaniu informacji głosowych niespójnych z informacjami zamieszczonymi na wyświetlaczach na stacji Warszawa Wschodnia oraz Warszawa Zachodnia.

Wyrok jest prawomocny.

do góry