Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole przed czerwcową korektą rozkładu jazdy pociągów

31.05.2011

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa UTK z dnia 20 maja 2011 r., inspektorzy wszystkich Oddziałów Terenowych  przeprowadzili w dniu 25 maja kontrole w zakresie prawidłowości  informowania pasażerów o zbliżających się zmianach w rozkładzie jazdy. Kontrolą objęto kilkadziesiąt dworców kolejowych na terenie całego kraju. W większości przypadków stwierdzono prawidłowy sposób informowania podróżnych. Najczęściej wykrytymi uchybieniami były: brak informacji o korekcie rozkładu jazdy zarówno w gablotach, jak też na tablicach świetlnych i w zapowiedziach megafonowych. Zdarzyły się też pomyłki dotyczące daty wprowadzenia korekty np. zamiast 1 czerwca 2011 r. podano datę 24 czerwca 2011 r. Znaczną poprawę zanotowano na stronach internetowych przewoźników w zakresie czytelności i przejrzystości informacji o zmianie rozkładu jazdy.

Kolejne kontrole UTK ruszą na dworcach kolejowych w dniu 1 czerwca. Sprawdzany będzie sposób i sprawność wprowadzania w życie drugiej korekty rozkładu jazdy 2010/2011.

do góry