Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole firm odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych

05.05.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w ramach wprowadzonej procedury recertyfikacji, skontrolował podmiot odpowiedzialny za utrzymanie wagonów towarowych, Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” z siedzibą w Grzybowie. Kontrola dotyczyła spełnienia aktualnych wymagań określonych w Systemie Zarządzania Utrzymaniem (MMS) oraz wyeliminowania niezgodności wskazanych w audycie certyfikującym.  

Stwierdzono nieprawidłowości, które polegały m.in. na:

  • niewłaściwym oznakowaniu wagonów towarowych,
  • niezapewnieniu zgodności procesu utrzymania pojazdu trakcyjnego z wymaganiami dokumentacji systemu utrzymania,
  • przywracaniu do eksploatacji wagonów towarowych po czynnościach utrzymaniowych bez udokumentowania wszystkich pomiarów diagnostycznych lub nieposiadających odpowiednich parametrów technicznych.

Prezes UTK zobligował Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a także sprawdzenia czy podobne nie występują w Systemie Zarządzania Utrzymaniem (MMS) oraz w przypadku ich stwierdzenia do wyeliminowania.

Celem działań UTK jest zapewnienie utrzymania pojazdów kolejowych w wymaganym stanie technicznym, zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

do góry