Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Parametry jakości obsługi w pasażerskich przewozach kolejowych

24.05.2011

Od dłuższego czasu obserwuje się pogorszenie standardu pasażerskich przewozów kolejowych. W związku z powyższym Prezes UTK zwraca się do organizatorów przewozów wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych o zamieszczanie szczegółowych parametrów jakościowych w zawieranych umowach z przewoźnikami, a także wprowadzanie do tych umów sankcji za ich nieprzestrzeganie. Jednocześnie Prezes UTK zwraca się do organizatorów, aby w celu lepszego przestrzegania ustalonych norm jakościowych, tworzyli dedykowane „kanały” kontaktowe, które pozwolą rejestrować zgłaszane przez pasażerów nieprawidłowości w tym zakresie oraz podjąć aktywne działania służące podniesieniu jakości zamawianych usług.  

Ponadto Prezes UTK przypomina, iż kolejowi przewoźnicy pasażerscy na podstawie Rozporządzenia(WE) Nr 1371/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym zobowiązani są do monitorowania wyników w zakresie realizacji norm jakości obsługi.  

do góry