Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Razem przeciwko kradzieży i dewastacji infrastruktury – podsumowanie działań

21.04.2016

W ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania narastającemu problemowi kradzieży i dewastacji infrastruktury energetycznej, kolejowej i telekomunikacyjnej, które powstało z inicjatywy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego, zostały zebrane dane o kradzieżach infrastruktury w 2015 roku.

Celem Memorandum jest prowadzenie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji urządzeń infrastruktury energetycznej, kolejowej oraz telekomunikacyjnej, w tym opracowanie stosownych propozycji zmian legislacyjnych. W wyniku działań podjętych przez sygnatariuszy Memorandum liczba kradzieży i uszkodzeń infrastruktury zdecydowanie się zmniejszyła, poczynając od 2012 roku, w którym rozpoczęto wspólne prace w ramach Memorandum. Sygnatariusze zobowiązali się do podejmowania wspólnych działań w zakresie podniesienia świadomości Polaków, a także wspierania udziału instytucji publicznych, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w celu przeciwdziałania i zwalczania zjawiska kradzieży oraz dewastacji infrastruktury.

W 2013 roku prace prowadzone w ramach Memorandum zostały włączone do katalogu działań rządowego programu ograniczenia przestępczości i zachowań aspołecznych Razem bezpieczniej.

Sprzymierzenie się trzech regulatorów – UKE, URE i UTK w tej inicjatywie, to precedens na skalę Europy. Memorandum współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak SIPAM (Security Partership Against Metal Theft In Germany), która zrzesza około 200 podmiotów oraz  EIM (European Rail Infrastructure Managers), zrzeszającą przedsiębiorstwa kolejowe.

Bezpośrednie straty z tytułu kradzieży i dewastacji infrastruktury w 2012 roku wyniosły około 64 milionów złotych a dzięki podjętym inicjatywom w 2015 roku zmniejszyły się do kwoty 37,5 mln złotych.

W roku 2015 liczba kradzieży i dewastacji infrastruktury zmalała do 8,8 tys. w stosunku do roku 2012, w którym odnotowano ponad 17 tys. zdarzeń. W 2015 roku nastąpił 23-procentowy spadek kradzieży w stosunku do 2014 roku.

Niestety, jest to nadal duża liczba zdarzeń. Z powodu kradzieży infrastruktury w 2015 roku 161 485 klientów pozbawiano usług  telekomunikacyjnych, 22 801 odbiorców pozbawiono energii elektrycznej i spóźniło się 10 603 pociągów.

Zdaniem sygnatariuszy Memorandum należy intensyfikować działania z udziałem przedsiębiorstw branżowych i we współpracy z policją kontynuować walkę ze zjawiskiem kradzieży i dewastacji, zwłaszcza tam, gdzie występuje największe ryzyko wpływu kradzionej czy dewastowanej infrastruktury na zdrowie i życie ludzi.

Edukacja, której skutkiem byłoby kształtowanie społeczeństwa odpowiedzialnego i dbającego o wspólne dobro, to długotrwały proces. W ramach prac Memorandum podjęliśmy to wyzwanie i zamierzamy wspierać  inicjatywy, które będą miały podobne cele. Udało nam się zainteresować i włączyć w działania już 20 Partnerów – instytucje państwowe, kluczowe firmy z sektora energetycznego, kolejowego i telekomunikacyjnego oraz towarzyszące im organizacje i izby.

do góry