Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na stacji granicznej w Muszynie

20.04.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzili, czy zarządca infrastruktury spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zrealizowała zalecenia pokontrolne Prezesa UTK wydane w związku ze złym stanem torów wykorzystywanych do przewozu towarów niebezpiecznych na stacji granicznej w Muszynie.

W ubiegłym miesiącu przeprowadzono oględziny, w trakcie których stwierdzono poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej oraz usuniecie nieprawidłowości. W związku z tym Prezes UTK podjął decyzję o umorzeniu sprawy administracyjnej w całości.

Celem działań urzędu jest:

  • ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • poprawienie świadomości uczestników dotyczącej starannego przygotowania i utrzymywania strategicznej infrastruktury kolejowej, wykorzystywanej do przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

    

Fot.: Wyremontowane tory na stacji w Muszynie

do góry