Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola stanu technicznego linii kolejowej nr 8

15.04.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan techniczny infrastruktury i utrzymanie linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia–Kraków Główny Osobowy na odcinku Warszawa Dawidy-Zalesie Górne.  

Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli dotyczyły:

  • błędów w książkach kontroli stanu torów,
  • niewykonywania zaleconych napraw,
  • dopuszczenia ruchu z prędkością większą niż zalecana w sprawozdaniach diagnostycznych,
  • niewykonywania zaleceń zawartych w kartach badania defektoskopowego szyn oraz w protokołach zawierających ocenę stanu technicznego rozjazdów z lat 2014-2015.

Prezes UTK zobowiązał zarządcę infrastruktury spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe do usunięcia nieprawidłowości, a także sprawdzenia czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia do natychmiastowego ich wyeliminowania.

Nieprawidłowości naruszają przepisy ustawy o transporcie kolejowym, wewnętrzne przepisy zarządcy oraz procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Działania Prezesa UTK mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zobligowanie zarządców do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury.

  • Wybuksowane szyny
do góry