Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przypomnienie dla zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych.

20.05.2011

Urząd Transportu Kolejowego przypomina zarządcom infrastruktury kolejowej, przewoźnikom kolejowym (w tym wykonującym sezonowe przewozy turystyczno-rekreacyjne na kolejach wąskotorowych) oraz użytkownikom bocznic kolejowych o obowiązku posiadania wydanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, wymaganego dokumentu uprawniającego, odpowiednio: autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa lub świadectwa bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.).

Nadmienia się, że zgodnie z zapisami zawartymi w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym karze pieniężnej podlega zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy lub użytkownik bocznicy kolejowej, który prowadzi działalność bez dokumentu uprawniającego.

do góry