Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach kolejowo–drogowych w Krakowie

13.04.2016

W odpowiedzi na skargi kierowców samochodów dotyczące złego stanu technicznego przejazdów kolejowo-drogowych, inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrole na dwóch przejazdach w ciągu ulicy Półłanki w Krakowie na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 91 Kraków Główny Osobowy–Medyka i nr 100 Kraków Mydlniki–Gaj.

Stwierdzono m. in. uszkodzone i niestabilne płyty przejazdowe, brak odwodnienia i zły stan podtorza oraz zanieczyszczoną podsypkę tłuczniową.

Zobowiązano zarządcę infrastruktury spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe do usunięcia nieprawidłowości, a także sprawdzenia czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia do natychmiastowego wyeliminowania.

Celem działań urzędu jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo–drogowych,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
  • Brak odwodnienia i zły stan podtorza
  • Zapadnięta płyta środkowa na przejeździe
  • Fot. 3 Zanieczyszczona podsypka
do góry