Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) na stacji Zbydniów

12.04.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemu ich awaryjnego zasilania na stacji Zbydniów na linii kolejowej Nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów.

Stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

  • błędnych zapisach w Regulaminie technicznym stacji,
  • niewłaściwym prowadzeniu dokumentacji utrzymania urządzeń srk,
  • wskazywaniu przez semafor kształtowy sygnałów wątpliwych,
  • niedotrzymywaniu wymiarów konstrukcyjnych przez bloki elektromechaniczne,
  • niewłaściwym współdziałaniu napędu zwrotnicowego z zamknięciami nastawczymi zwrotnicy,
  • niewłaściwym doleganiu iglicy do opornicy i braku możliwości przestawienia zwrotnicy.

W wyniku kontroli zobligowano spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, Zakład Linii Kolejowych w Lublinie do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, nakazano sprawdzenie, czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia, natychmiastowe usunięcie.

Kontrole przeprowadzane przez inspektorów UTK służą podniesieniu jakości utrzymania infrastruktury kolejowej, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Sprawdzanie i pomiary parametrów urządzeń wewnętrznych