Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lokomotywa Siarkopolu wyłączona z eksploatacji

01.04.2016

Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego została wyłączona z eksploatacji lokomotywa spalinowa należąca do Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” SA.

Podczas kontroli stwierdzono naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego, polegające na niewykonaniu naprawy głównej oraz przeprowadzeniu napraw rewizyjnych w niepełnym zakresie.   

Celem działań UTK jest zapewnienie utrzymania pojazdów kolejowych w wymaganym stanie technicznym, zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

do góry