Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie zespołu zadaniowego ds.osób o ograniczonej możliwości poruszania się

01.04.2016

31 marca br. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się, podczas którego omówiono dotychczasowe wyniki prac oraz przyjęto sprawozdanie z działalności.

Ignacy Góra, p.o. Prezesa UTK podziękował osobom zaangażowanym w działalność zespołu. Podkreślił konieczność dalszego prowadzenia prac, które będą uwzględniały potrzeby podróżujących osób niepełnosprawnych już na etapie projektowania dworców, stosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także aktywnej współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się tą problematyką.

Zespoły opiniodawczo-doradczy oraz zadaniowy ds. osób niepełnosprawnych zostały powołane przez Prezesa UTK by we współpracy z przewoźnikami oraz zarządcami infrastruktury wypracować rozwiązania zapewniające bezpieczne i wygodne podróżowanie koleją osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

do góry