Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozporządzenie Komisji (UE) 445/2011 w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007.

18.05.2011

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 445/2011 w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007.


Nowe rozporządzenie ustanawia system certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, o którym mowa w art. 14a dyrektywy 2004/49/WE, w zakresie obejmującym wagony towarowe.


Celem przedmiotowego systemu certyfikacji jest zapewnienie, że podmiot odpowiedzialny za utrzymanie ustanowił swój system zarządzania utrzymaniem i że jest w stanie spełnić wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu. Zgodnie z  przyjętymi założeniami podejście takie ma zapewnić,  że każdy wagon towarowy, będzie zdolny do bezpiecznego poruszania się po sieci. Gwarantem tego ma być przypisany do danego wagonu podmiot odpowiedzialny za utrzymanie.

 
System certyfikacji ma zastosowanie do każdego podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe wykorzystywane w sieci kolejowej Wspólnoty.


Rozporządzenie jest wiążące w całości, a państwa członkowskie mają obowiązek jego bezpośredniego stosowania w terminie od dnia 30 maja 2011 r.

 

Treść rozporządzenia dostępna jest w witrynie internetowej UTK, w zakładce Współpraca Międzynarodowa / Prawo Wspólnotowe (Link).

do góry