Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Raport IRG-Rail z monitoringu rynków kolejowych

25.03.2016

Na stronie internetowej Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail ukazał się czwarty roczny raport z monitoringu rynków kolejowych, zawierający dane z 24 krajów członkowskich IRG-Rail za rok 2014 i lata wcześniejsze.

W raporcie znajdują się dane dotyczące m.in. struktury poszczególnych rynków, wykorzystania infrastruktury, opłat za korzystanie z infrastruktury, dynamiki przewozów pasażerskich i towarowych, a także infrastruktury usługowej (np. stacje i przystanki, terminale kontenerowe, urządzenia zaopatrzenia w paliwo).

Raport w języku angielskim wraz z aneksem zawierającym  szczegółowe informacje o poszczególnych rynkach krajowych oraz wykresy korelacyjne, można znaleźć pod adresem: http://www.utk.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarod/irg-rail/raporty-roczne-irg-r/201/7237,Raport-roczny-IRG-Rail-za-rok-2014.html

Urząd Transportu Kolejowego po raz drugi aktywnie uczestniczył w tworzeniu raportu. Dyrektor Generalny UTK pełni funkcję przewodniczącego IRG-Rail w 2016 r.

do góry