Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd uchylił decyzję Prezesa UTK

18.03.2016

18 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił zaskarżoną przez spółkę ArcelorMittal Distribution Solutions Poland w  Katowicach decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, nakładającą karę pieniężną za użytkowanie bocznicy kolejowej bez świadectwa bezpieczeństwa.

do góry