Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola użytkownika bocznicy kolejowej

25.03.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego, Oddziału Terenowego w Warszawie, skontrolowali działalność użytkownika bocznicy kolejowej spółki Fetra. Bocznica znajduje się w pobliżu stacji Warszawa Wschodnia Towarowa. Kontrola dotyczyła nadzoru nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznicy kolejowej.

Stwierdzono, że spółka naruszyła przepisy z zakresu kolejnictwa. Najpoważniejsze zastrzeżenie dotyczy eksploatacji bocznicy kolejowej bez świadectwa bezpieczeństwa. Ponadto stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie sporządzanej dokumentacji,  utrzymania i eksploatacji torów i rozjazdu. Negatywnie oceniono także dokumentację diagnostyczną. Udowodniono wieloletnie zaniedbania w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej.  

W wyniku działań inspektorów UTK zarządca bocznicy zostanie zobowiązany do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.

Prowizoryczny ściąg torowy zabudowany w rozjeździe, wysoki stopień zanieczyszczenia podsypki tłuczniowej