Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zły stan techniczny infrastruktury kolejowej na linii Kraków Olsza - Kraków Łęg

22.03.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan infrastruktury kolejowej na linii nr 947 Kraków Olsza – Kraków Łęg.

Stwierdzono m.in.:

  • zły stan techniczny toru, brak łączników szynowych, śrub łubkowych, stopowych i wkrętów, nieprzepisowe luzy na stykach szyn, zanieczyszczoną podsypkę, brak odwodnienia w rejonie przejazdów kolejowych,  
  • eksploatowanie podkładów i płyt na przejazdach w złym stanie technicznym.

Nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym, wewnętrzne przepisy zarządcy oraz procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Prezes UTK zobowiąże zarządcę infrastruktury spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe do usunięcia nieprawidłowości, a także sprawdzenia czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia do natychmiastowego wyeliminowania.

Celem działań urzędu jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Rozwalcowanie główki szyny (spływy) oraz punktowe wżery

Zły stan techniczny podkładów