Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Deklaracja Kultury Bezpieczeństwa – zaproszenie do udziału

17.03.2016

Urząd Transportu Kolejowego mając na uwadze bezpieczeństwo transportu kolejowego, które jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także wartością nadrzędną i kluczowym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej, podejmuje inicjatywy w celu wdrożenia zasad kultury bezpieczeństwa. Z tego względu opracowany został projekt Deklaracji w Sprawie Rozwoju Kultury Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego (poniżej znajduje się dokument do pobrania).

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Deklaracji oraz zapraszamy do podpisania niniejszego dokumentu jak największą grupę przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, jednostek naukowych, mediów branżowych, a także innych podmiotów związanych z szeroko rozumianym sektorem kolejowym.

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego powinno być priorytetem dla wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej i powinno być wspierane przez działania całego środowiska, w tym również organy państwa, jednostki naukowe, organizacje, stowarzyszenia i media. Trwałe efekty pracy nad podniesieniem bezpieczeństwa transportu kolejowego, a wraz z tym zapewnienie odpowiedniej prewencji mogą zostać osiągnięte tylko wtedy, kiedy przedsiębiorcy, obok poprawy techniki i organizacji pracy, zadbają także o kształtowanie świadomości swoich pracowników.

Poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego nie jest zatem możliwa bez propagowania zasad kultury bezpieczeństwa.

Wszystkich zainteresowanych podpisaniem Deklaracji prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edyta.wojda@utk.gov.pl. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 25 marca 2016 r.

do góry