Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd uchylił decyzję Prezesa UTK

11.03.2016

10 marca 2016 r., Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił w całości decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nakładającą na spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe karę pieniężną. Decyzja dotyczyła stosowania na mostach znajdujących na linii kolejowej nr 98 Tarnów-Leluchów wyrobów niespełniających wymagań oraz nieusunięcia w terminie nieprawidłowości z tym związanych.

Sąd zwrócił uwagę na nieadekwatny termin usunięcia nieprawidłowości wyznaczony spółce oraz wskazał, że zarządca podjął działania naprawcze.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry