Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Prezesem UKE a Prezesem UTK

06.05.2011

W dniu 5 maja w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisane zostało porozumienie pomiędzy Prezesem UKE – Panią Anną Streżyńską a Prezesem UTK – Panem Krzysztofem Jaroszyńskim.

Na mocy porozumienia zostaną przeprowadzone badania zasięgu i jakości połączeń oraz transmisji danych w sieciach komórkowych, pracujących w standardzie GSM 900/1800 i UMTS, na głównych trasach przemieszczania się kibiców podczas EURO 2012.

Badania będą prowadzone przy wykorzystaniu taboru spółek Przewozy Regionalne i PKP Intercity. Do powyższych badań zostali wyznaczeni pracownicy UKE, którzy w specjalnie oddzielonym od pasażerów pomieszczeniu, np. w przedziale służbowym obsługi pociągu, zainstalują zestaw pomiarowy.

Planowane badania będą wykonywane w dniach od 10 maja 2011 r. do 13 maja 2011 r., w godzinach 8.00-20.00 na wszystkich trasach łączących miasta będące gospodarzami podczas EURO 2012:

  • Warszawa-Wrocław,
  • Wrocław-Poznań-Gdańsk,
  • Gdańsk-Warszawa,
  • Warszawa-Poznań.

Porozumienie, na mocy którego będą prowadzone powyższe badania, zostało zawarte w trosce o interes konsumentów, a przede wszystkim ich bezpieczeństwo. W pierwszym okresie obowiązywania porozumienia współpraca obu urzędów będzie polegała na:

  • pomiarze jakości połączeń oraz transmisji danych w sieci GSM/UMTS,
  • przeprowadzaniu badań w zakresie szybkiego lokalizowania pasażerów dzwoniących na numer 112, co oznacza zapewnienie im możliwości połączenia się z numerem ratunkowym na trasie przejazdu pociągu,
  • prowadzeniu działań badających kompatybilność elektromagnetyczną urządzeń elektrycznych znajdujących się w pociągu oraz telefonów komórkowych, a tym samym badaniu ewentualnych zakłóceń, które mogą wpływać na łączność kolejową oraz jakość połączeń komórkowych.

Ponadto, na mocy porozumienia, strony będą dzielić się najlepszymi praktykami regulacyjnymi, a także dostosowywać przepisy regulacyjne do prawa europejskiego.

  • Porozumienie UTK i UKE
  • Porozumienie UTK i UKE
do góry