Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy intermodalne w 2015 roku

09.03.2016

W IV kwartale 2015 roku przewoźnicy przetransportowali 208,3 tysiąca sztuk jednostek, co stanowiło blisko 323,2 tysiąca TEU. W porównaniu z IV kwartałem 2014 r. ich liczba wzrosła o 16,62% (wg TEU o 15,72%).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w czterech kwartałach 2015 roku wyniosła ponad 10,386 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 3,718 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 4,62% (wg masy) i 7,35% (wg wykonanej pracy).

W IV kwartale 2015 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 11 licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo SA, PKP LHS sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska SA, Lotos Kolej sp. z o.o., CTL Logistics sp. z o.o., Rail Polska sp. z o.o., Captrain Polska sp. z o.o., Polzug Intermodal Polska sp. z o.o.,  Ecco Rail sp. z o.o., Eurotrans sp. z o.o. oraz Freightliner PL sp. z o.o.

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych dostępne cyklicznie na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce: Analizy i monitoring rynku - Statystyka kwartalna - Przewozy towarowe - Przewozy intermodalne w 2015 roku.

do góry