Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowy nadzór nad infrastrukturą do przewozów towarów niebezpiecznych

08.03.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan infrastruktury kolejowej przeznaczonej do przewozu towarów niebezpiecznych na stacjach Zbąszynek i Gubin.

Stwierdzili m.in.:

  • znaczne zanieczyszczenie, zachwaszczenie i brak podsypki,
  • podkłady drewniane o dużym stopniu degradacji,
  • nierealizowanie zaleceń po przeglądach toru,
  • nieprawidłowe wypełnianie Książki kontroli stanu toru.

Nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym, wewnętrzne przepisy zarządcy oraz procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Prezes UTK zobligował zarządcę infrastruktury, spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze do usunięcia nieprawidłowości, nakazał też sprawdzenie czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku stwierdzenia takowych ich wyeliminowanie.

Stan podsyki na stacji Gubin                      Zdegradowane podkłady na stacji Zbąszynek

do góry