Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki postępowań administracyjnych dotyczących naruszenia praw pasażerów - Prezes UTK nałożył kary finansowe na przewoźników kolejowych.

20.04.2011

Zakończone zostały postępowania administracyjne, wszczęte przez Prezesa UTK na podstawie wyników kontroli, przeprowadzonych w dniach 14 – 15 grudnia 2010 r., tj. bezpośrednio po wdrożeniu rocznego rozkładu jazdy pociągów 2010/11. W trakcie postępowań udowodniono przypadki naruszenia przepisów art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Naruszenia te polegały na nieudzielaniu pasażerom żądanych przez nich informacji o rozkładzie jazdy oraz braku możliwości dokonania rezerwacji miejsc w niektórych pociągach.

Korzystając z kompetencji określonych w art. 66 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK nałożył kary pieniężne  na:

  • PKP Intercity S.A. (559 619 zł)
  • Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (453 691 zł).

Ustalając wysokość kar Prezes UTK wziął pod uwagę z jednej strony znaczną dolegliwość ww. naruszeń prawa, a z drugiej – poprawę w zakresie przestrzegania praw pasażerów, stwierdzoną podczas kolejnych kontroli oraz trudną sytuację finansową przewoźników, którzy działalność w roku 2010 zakończyli stratą i mają istotne zaległości w regulowaniu zobowiązań.     

do góry