Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rekomendacje 2011/217/UE w sprawie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych i pojazdów na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

20.04.2011

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały Rekomendacje KE 2011/217/UE w sprawie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych i pojazdów zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE.

Przedmiotowy dokument ma charakter wyjaśniający. Jego głównym celem jest zapewnienie jednolitego rozumienia treści Dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we wspólnocie, w tym w szczególności doprecyzowanie procedur związanych z dopuszczaniem do eksploatacji pojazdów kolejowych w ramach różnych scenariuszy, obejmujących m.in. pojazdy nowe / odnowione / zmodernizowane, pojazdy zgodne i niezgodne z TSI, typy pojazdów, pojazdy przeznaczone do poruszania się po sieci TEN-T lub poza siecią TEN-T czy pojazdy dopuszczane do eksploatacji w wielu państwach członkowskich.

 

Treść dokumentu dostępna jest w witrynie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego (Link)

do góry