Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca UTK z Politechniką Poznańską

04.03.2016

3 marca 2016 roku na Politechnice Poznańskiej odbyło się seminarium „Zrozumieć... zarządzanie ryzykiem zagrożeń”. Wzięli w nim udział pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego, wykładowcy i studenci uczelni.

Seminarium poświęcone było zarządzaniu ryzykiem zagrożeń w transporcie kolejowym oraz różnych dziadzinach przemysłu. W programie spotkania znalazły się m.in. zagadnienia związane z zagrożeniami i ryzykiem w „prawie kolejowym”, metodami zarządzania ryzykiem zagrożeń, procesem ich identyfikacji, szacowaniem i wartościowaniem.

Seminarium jest jednym z elementów współpracy pomiędzy UTK a Politechniką Poznańską. Zorganizowane zostało przez wykładowców Zakładu Pojazdów Szynowych Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej pod patronatem dziekana wydziału, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności.